ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ CMS

WORDPRESS

Η εκπαίδευση εστιάζεται στην επικρατέστερη για κατασκευή sites πλατφόρμα cms, το wordpress.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εξωτερικό περιβάλλον

Η διασύνδεση ενός site με το διαδίκτυο. SEO, Social Media, Search Engines,etc.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άμεση εφαρμογή στην πράξη

Πρακτικός προσανατολισμός για άμεση δυνατότητα κατασκευής sites.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Χωρίς καμία προαπαιτούμενη γνώση. Το μόνο που απαιτείται είναι χρόνος και διάθεση.